Mở thẻ tín dụng VIB Online Plus chỉ 15 phút – Tặng 43 triệu đi Grap cả năm